9. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’na Katıldık