Adobe İçerik Hazırlama Araçları ve Sanal Sınıf Sistemi