Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
proje pazari 20151

Ankara Yenilikçi Proje Pazarına Katıldık!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ankara Kalkınma Ajansı, “Yenilikçi Ankara Proje Pazarı” na Katıldık.

Ankara Yenilikçi Proje Pazarına Katıldık!