HASTA DENEYİMİ EĞİTİM PROGRAMI (MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ)

Sağlık Kurumları için geliştirilen bu çalışma önerisi bütün çalışanların hasta odaklılığında devrimsel bir dönüşümünü hedeflemektedir.

· HASTA DENEYİMİ MODÜLÜ

· İLETİŞİM MODÜLÜ