Amaç -Misyon

• Eğitim teknolojileri ve görüntülü iletişim başta olmak üzere IT ve Telekom alanlarında yenilikçi çözümler ve ürünlerle müşteri ihtiyaçlarını karşılamak,
• Eğitimde maliyetleri azaltmak,
• Ulusal ve uluslararası pazarlara rekabet kabiliyeti yüksek yerli teknolojiler sunmak,
• Eğitim ve iletişim teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak,
• Yirmi birinci yüzyıla uygun, modern metotlar kullanarak kalite ve devamlılığın sarsılmaz bütünlüğünü sağlayan bir şirket olmak

Ürün ve Hizmetlerimiz için

Vizyonumuz

Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürdürülebilir teknolojilerin üretiminde sürekliliği sağlamak,
• Yerli teknolojik altyapıyı geliştirerek bu altyapının rekabet gücünün dinamiği konumuna yükselmesini sağlayacak atılımları sürdürmek,
• Türkiye’de ve dünyanın her yerinde yaygın, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan; piyasa değeri yüksek bir şirket olmak.

ETGi telekom, bilişim ve eğitim teknolojileri  alanındaki yeni teknolojilerin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olmak hedefindedir.