tele.com.tr dergisi Mayıs 2012 sayfa 61’deki yazımız